Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-07

Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är tre företag inom Bergman&Beving-koncernen, en handelskoncern noterad på börsens A-lista som just nu arbetar med att fusioneras till ett företag med verkan fr.o.m. 2006-04-01. Läs mer på http://www.bb.se/

De tre bolagen arbetar med olika former av interna stödprocesser till den egentliga handelsverksamheten och det nya bolag som skall bildas skall utgöra ett s.k. Shared service center för hela Bergman & Beving-koncernen. Koncernen har > 2000 anställda och omsätter ca 5 mdr Kr.

De tre bolagen finns i dagsläget på tre orter, Stockholm med 2-3 anställda, Ulricehamn med ca 150 anställda och i Alingsås med ca 130 anställda. Det nya gemensamma bolaget skall även i fortsättningen vara uppdelat på främst Alingsås och Ulricehamn men skall alltså verka som ETT bolag. Den personal som finns på respektive ort har lång tradition där och har tydlig kulturdelaktighet.

Vi söker nu två stycken studenter som skulle vilja delta i skapandet av en ny gemensam företagskultur för det nya företag som är under bildande. Vi ser detta som ett projekt där vi behöver kartlägga nuvarande kulturer, se vad som skiljer resp. förenar de två bolagen samt att i samarbete med företagsledning och fackliga representanter hitta vägar till en gemensam kultur med tydliga värden som gör oss attraktiva för medarbetare, kunder och övriga intressenter. Arbetet bör avslutas med förslag och modell för hur vi implementerar resultatet.

Detta arbete kan startas omgående. Arbeten inomn andra områden kan även komma i fråga då företaget är inne i en expansiv fas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.