Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-01

Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbsbeskrivning:

Exjobbsprojekt 1:
Företagen, presenterade nedan, planerar att utveckla sin export och vill därför ha hjälp med att undersöka möjligheter och tänkbara hinder för respektive företag på olika marknader. Det är främst att titta på om marknaden är mogen för de produkter och tjänster som företagen erbjuder, hitta potentiella partners/agenter samt kartlägga eventuella kunder/kundgrupper på den aktuella marknaden. Flera olika länder är intressanta och projektet avgränsas i dialog mellan företagen, studenten/-erna och handledare vid berörd institution. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med företaget/företagen och Exportrådet. Vi tror att studenten/-erna är självgående och initiativrik. Resultatet bör vara någon slags exportplan/marknadsplan för respektive bolag för olika marknader. Företagen är lokaliserade i Örnsköldsvik. Beräknad start är 2006-02-01 eller efter överenskommelse.

Exjobbsprojekt 2:
Företagen, presenterade nedan, söker en student som kan skapa en exportplan/marknadsplan för alla fem bolag gemensamt och som beskriver hur en gemensam export kan bedrivas och optimeras på respektive marknad. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med respektive företag samt Exportrådet. Tänkbara frågeställningar är t.ex: Hur samarbeta effektivt kring marknadsföring? Vad är strategiskt viktigt för att uppnå synergieffekter? Kan samarbetet mellan företagen leda till att man når nya kunder och identifierar nya produkter? Titta på framtida potentiella marknader för företagen? Hur en strategisk positionering skall bedrivas? Projektet utformas i dialog mellan företagen, studenten och handledare vid berörd institution. Vi tror att studenten/-erna är självgående och initiativrik. Företagen är lokaliserade i Örnsköldsvik. Beräknad start är 2006-02-01 eller efter överenskommelse.


Kort om företagen:

AIQUE - är ett företag som tillhandahåller och utvecklar mjukvaror för processindustrin. Den största produkten, SiteBase®, är ett projekteringsverktyg för att strukturera och effektivisera arbetet i såväl industriell produktion som projekt inom processindustrin. SiteBase® används idag främst av konsultbolag, maskintillverkare och inom processindustrin. AIQUE ingår i ett exportsamarbetsprojekt tillsammans med Eurocon och MoRe Research.

Eurocon Analyzer - är ett företag som har ett gediget kunnande på att utveckla, tillverka, installera och serva analysatorer för massa- och pappersindustrin. Detta ger mervärde både som lägre produktionskostnad och stabilare kvalitet. I januari 2004 lanseras den första egenutvecklade massaanalysatorn PulpEye. Förutom analysatorer erbjuder företaget ett överordnat styrsystem, ControlEye, för optimering och reglering av fiberkvalitet. Eurocon Analyzer ingår i ett exportsamarbetsprojekt tillsammans med AIQUE och MoRe Research.

Eurocon Consulting - är ett företag som erbjuder processkonsulting mot massa- och pappersindustrin, kvalificerad projektledning som spänner över samtliga teknikområden och systeminstallationer runt om i världen. Genom att kombinera kunskapen inom dessa områden kan företaget erbjuda en unik kompetens och en totallösning för kunden. Eurocon Consulting ingår i ett exportsamarbetsprojekt tillsammans med AIQUE och MoRe Research.

Eurocon Optimation - är ett företag som har stor process- och reglerteknisk kompetens med gedigen erfarenhet av installationer för massa-och pappersindustrin. Företaget har totalt mer än 100 referensinstallationer varav ett 80- tal installationer i Sverige. Företaget erbjuder tjänster för avancerad processtyrning som bidrar till en förbättrad kvalitet, ökad tillgänglighet, ökad produktion, minskade kvalitetsvariationer, minskade tillverkningskostnader och minskad miljöbelastning. Eurocon Optimation ingår i ett exportsamarbetsprojekt tillsammans med AIQUE och MoRe Research.

MoRe Research - är ett företag som arbetar med tillämpad forskning och utveckling i nära samarbete med olika produktionsenheter inom massa- och pappersind

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.