Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-16

Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvecklingen av allt mer omfattande och verksamhetskritiska informationssystem gör att IT säkerheten blir en allt mer avgörande framgångsfaktor. Därmed är det av yttersta vikt att kunna värdera IT-säkerhetsnivåer i informationssystem. På FOI studeras metodik för värdering av IT-säkerhet. Det finns ett antal utmaningar inom området som kräver olika kompetenser och samverkan mellan dessa. För att fullt ut värdera IT-säkerhet krävs teknisk kompetens såväl som kompetens rörande policyhantering och verksamhetsanalys och även ett antal mellanliggande nivåer av kompetens.
Inom FOI:s IT-säkerhetsforskningsgrupp har de senaste åren några olika prototyper av metoder och verktyg för värdering av IT-säkerhet framtagits, bland annat MASS (Method for system security assessment).

Nuvarande inriktning på verksamheten möjliggör examensarbeten inom följande områden:
• Matematiska fundamenta för värdering av IT-säkerhetsnivåer
• Modellering av komponenters säkerhet utifrån deras gränssnitt
• Vidareutveckling av värderingsmetoden MASS
• Kravhantering för värdering av IT-säkerhet
• Studie av relationen mellan IT-säkerhetsvärdering och kravhantering
• Studie av relationen mellan IT-säkerhetsvärdering och riskanalys

Kontaktinformation för och närmare beskrivningar av respektive arbetsom-råde kan hittas via vår projekthemsida http://www.itsecurity.foi.se/dfs/.
Vilka examensarbeten som genomförs under 2006 beror bland annat på specialintressen hos de studenter som anmäler sig.

Program: Universitets- eller högskoleutbildning med datateknisk eller datavetenskaplig inriktning (eller motsvarande)

Institution: Systemutveckling och IT-säkerhet
Kan publiceras: Ja


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.