Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-25

Kartläggning av energiflöden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Se vidare www.srv-atervinning.se.

Bakgrund
Den 1 april 2005 kom tillägget ”lag (1977:439) om kommunal energiplanering”. I 4 § står; ”Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen”. Ett av SRVs övergripande miljömål är att minska miljöpåverkan och olägenheter från verksamheten med tillhörande detaljerade miljömål att kartlägga energiförbrukningen på Sofielund (vår återvinningsanläggning) och huvudkontoret. I Sverige finns det hundratals deponier. Tre av dessa ligger på Sofielund varav en är sluttäkt och två är i drift. Avfallet som kommer till Sofielund samlas upp på ”plattan” där det allra mesta sorteras ut för att återvinnas i någon form. På Sofielund finns förutom deponierna en kompost - och en rötningsanläggning, en kontorsbyggnad samt återvinningscentral.

Syfte
Detta projekt syftar till att kartlägga energiflödena på delar av SRVs verksamhet.

Mål
Examensarbetet ska först och främst kartlägga energiflödena för att sedan komma med förslag till energibesparande åtgärder.

Genomförande
I ett första skede ska en energibalans göras med samtliga in – och utflöden. Dessa energiflöden skall sedan sammanlänkas med den miljöpåverkan och den miljöaspekten den bidrar till enligt schemat nedan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.