Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-02

Marknadsundersökning och Marknadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enskild firma (utan anställda) inom hälsosektorn planerar för etablering i Uppsala. Som en del av planeringsarbetet behöver det göras en konkurrentanalys och en marknadsundersökning som resulterar i en enklare marknadsplan.

Verksamheten är en typ av bindvävsmassage och tänkt att bedrivas i därför avsedd lokal.

Marknadsundersökningen ska ge svar på:

* Hur många konkurrenter finns i Uppsala och vilka är de?
* Vad erbjuder konkurrenterna sina kunder och vilken kapacitet har de (antal kunder de kan ta emot)?
* Vilka är mina kundgrupper?
* Hur bör marknadsföringen göras för att snabbast och mest kostnadseffektivt nå målgrupperna?
* Hur stort är det potentiella kundunderlaget i regionen Uppsala med näraliggande kommuner plus norra delarna av Stockholm?
* Hur stor marknadsandel är det realistiskt att räkna med för min del?

Projektet är relativt brådskande. Kontakta mig gärna för mera information!
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.