Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-29

Flersatellitmätningar av norrskensströmmar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alfvénlaboratoriet är en av medexperimentatorerna på de fyra Cluster-satelliterna som flyger i formation i jordens magnetosfär och i solvinden sedan slutet av år 2002. Satelliterna är utrustade med instrument som mäter olika plasmaparametrar, som t ex partikelenergier och elektriska och magnetiska fält.

Uppgiften går ut på att analysera magnetfältsdata från magnetometerinstrumentet. Från magnetfältsmätningarna kan man beräkna strömmar som flyter till och från jordens jonosfär (den elektriskt ledande delen av atmosfären), bl a i norrskensområdena. Till skillnad från tidigare satellitmissioner har man här tillgång till samtidiga mätningar från fyra satelliter, vilket ger unika möjligheter att studera vissa egenskaper hos strömmarna, t ex deras stabilitet över olika tidsintervall. Man kan också utvärdera och förbättra de metoder man använder för strömberäkningar med enskilda satelliter.

Under arbetets gång kommer du dels att arbeta med data, som ska analyseras och användas för beräkningar, och dels göra en enkel numerisk modell för att utvärdera och tolka beräkningarna. Du får gärna ha grundkunskaper i plasmafysik och/eller rymdfysik samt intresse för programmering och numeriska metoder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.