Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-30

Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Som stöd vid genomgången av reservdelspriser behöver MAQUET Critical Care ta fram en prisutvecklingsmodell för reservdelar. MAQUET Critical Care producerar ett antal maskiner för intensivvård i Solna och har egna sälj- och servicebolag i 22 länder samt avtal med andra bolag i ytterligare drygt 100 länder. Till våra produkter har vi 2 500 olika reservdelar som säljs till slutkund via dessa säljkanaler.

Möjliga frågor:
 • Priselasticitet/smärtgräns för olika produktkategorier, tex batterier, kretskort, mekanik, mjukvara?
 • Kan för högt pris påverka patientsäkerheten genom att kunder köper piratartiklar?
 • Jämför slutkundspriser i olika länder. Vilka marginaler har säljbolagen på olika reservdelar?
 • Använder säljbolagen vårt transferpris till slutkund eller vilka pålägg använder de?
 • Hur uppfattas vår prisnivå?
 • Påverkan på servicekontrakt i olika länder där reservdelar ingår vid höjningar?
 • Prisutveckling på reservdelar efter nerläggning av moderprodukt.

  Med bakgrund i dessa frågor hoppas vi komma fram till förslag på en strategi för reservdelspriserna som vill ge både en acceptabel prisnivå och förutsägbarhet i hela organisationen.

  Examensarbetet kommer att göras med stöd från serviceavdelningen som ansvarar för reservdelarna och ekonomiavdelningen.
  http://www.maquet.com

  --------------------------------------------

  MAQUET Critical Care combines innovative medical technology, knowledge and services to deliver cost-effective solutions that help critical care clinicians improve patient care.

  Acknowledged as the global market leader in ventilation, MAQUET Critical Care has delivered 100 000 SERVO ventilators. The company’s product range also includes solutions for the operating room.

  MAQUET Critical Care is located in Sweden, and has approximately 350 employees handling research, development, manufacturing, central marketing, quality management and order fulfilment. A further 400 sales, service and support staff are based in around 100 countries worldwide.

  For further information on our products, services or support, please visit
  http://www.maquet.com
 • Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.