Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-08

Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Adaptiv farthållning (Adaptive Cruise Control) finns redan på lastbilsmarknaden. I en adaptiv farthållare kompletteras den konventionella farthållaren, som håller en inställd hastighet, med funktionalitet för att hålla ett inställt avstånd/tid till framförvarande fordon när ett sådant finns i närheten. Hastigheten och avståndet till fordonet framför mäts med en sensor, vanligen radar.

Uppgiften i detta arbete är att uppskatta det framförvarande fordonets dynamik och beteende baserat på befintlig sensor, och sedan studera hur denna information skulle kunna användas för att anpassa tidsluckan för olika situationer eller ge råd till föraren om lämpligt omkörningstillfälle. Man kan också tänka sig att det finns kartbaserad information i bilen som säger något om vägens topografi, som lutning, krön och dalar, som stödjande information. Bränsleförbrukning är det huvudsakliga optimeringskriteriet, men komfort och säkerhet är andra kriterier som begränsar.

Arbetet kräver kunskaper inom bland annat signalbehandling och reglerteknik. Verktyg som Dymola och Matlab/Simulink kommer att användas för att ta fram algoritmer och simulera körning på väg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.