Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-30

Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäkringskassan i Kalmar län vill veta hur de funktionshindrade som ansökt om en socialförsäkringsförmån uppfattar såväl myndighetens bemötande som den faktiska handläggningen av deras ärende. Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som sökeer om en ersättning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.