Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Utveckling av system för balanserade styrkort

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Framtidens företag ( http://www.framtidensforetag.nu/ ) är en inkubator för studentföretagare från Chalmers och Göteborgs Universitet. En inkubator strävar efter att ge struktur och trovärdighet till framväxande projekt eller nystartade företag. Genom att förse entreprenörer med service och stöd som kompletterar och utvecklar deras naturliga talang, maximerar inkubatorn potentialen av entreprenöriell begåvning.

Hos Framtidens Företag skapar ingenjörer och ekonomer tillsammans med designers, sjukgymnaster, och humanister m.m. nya kunskapsföretag. Verksamheten är öppen för företag från alla utbildningsinriktningar i Göteborg och vi tror mycket på den dynamik som kommer ur att företagare med olika bakgrunder möts i våra lokaler.

Framtidens Företag vill nu hitta ett bättre system för styrning och uppföljning av verksamheten. Därför söker vi självgående personer som kan hjälpa till med att lägga upp ett system för balanserade styrkort. Till detta söker vi en eller flera studenter med kunskap inom organisation, ekonomi, controllerfunktioner, processtöd och strategi.

Systemet som ska utformas ska fungera som en slags uppföljning dels av hur företagen uppfyller de interna målen som sätts upp, samt hur kontakterna med externa intressenter fungerar. Tanken är att företagen rapporterar själva varje månad och för att se huruvida de uppfyller de mål som sätts upp. Studenterna får möjligheten att utforma och få ihop systemet på egen hand med en god kartläggning och förstudie. Systemet bör stödja ASP.

De som utför uppdraget måste kunna arbeta självständigt och vara självgående. Ingen ekonomisk ersättning utgår, däremot får du möjligheten att påverka mycket själv och att utvecklas genom att tillämpa dina kunskaper i praktiken. Det krävs att man regelbundet är i kontakt med uppdragsgivaren på plats.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.