Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-04-21

Gotländska Besöksplatser (82)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen i Gotlands län driver sedan 2003 projektet ”Gotländska besöksplatser” inom ramen för EU:s strukturfondsprogram ”Mål 2 öarna”. Syftet med projektet är att öka brukandet av samtliga natur och kulturbesöksplatser (177 st) samt lyfta fram sex Info-centra med god geografisk spridning. Dessa infocentra skall utgöra grunden för vidareutveckling av tillväxt, bibehållen och ökad sysselsättning samt hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. För att kunna bidra med detta måste dessa Info-centra utvecklas till noder i sitt geografiska närområde och bidra med kunskap om såväl de utvalda besöksplatserna som det lokala näringslivet.

FRÅGESTÄLLNINGAR
-Hur integrerar man information om kultur, natur och näringsliv på de 6 utvalda Info-centren?
-Hur får man besökaren att söka upp platserna som ”marknadsförs” på dessa Info-center?
-Hur vill besökaren tas emot på plats ute på de 177 besöksplatserna och hur vill besökaren ta del av informationen som erbjuds?

För mer information om besöksplatserna se:
www.segotland.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.