Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-02

Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Syftet med exjobbet är att beskriva och modellera en realistisk isstorm och dess påverkan på komponenter och därefter tillämpa modellen på en begränsad del av det svenska nätet.

Bakgrund:
Inom doktorandprojektet ”Kraftsystemets tillförlitlighet under svåra påfrestningar i gränslandet mellan marknad och central infrastruktur har en modell av en isstorm och dess påverkan på transmissionsnätet tagits fram för tillförlitlighetsberäkningar. När en isstorm drar fram bildas ett istäcke som täcker allt i området. Isstormar är ovanliga men när de inträffar medför de stor skada på ledningar och stolpar och kan leda till långvariga elavbrott. Den nuvarande modellen består av ett cirkulärt väder som har stokastiska egenskaper som styrka, storlek, framfartshastighet och riktning. Denna modell behöver förbättras och anpassas till svenska förhållanden.
När isstormen drar fram över det studerade området utsatts komponenterna i området för vind- och islaster, hur komponenterna påverkas av detta simuleras med hjälp av en påverkansmodell för komponenterna, denna modell behöver kompletteras med felintensiteter för haverier.
Examensarbetet är ett samarbete mellan Svenska Kraftnät och KTH.

Upplägg:
Första delen i exjobbet blir att sammanställa egenskaper för isstormar som kan drabba södra Sverige. Typisk riktning, utbredning, tid, vindstyrkor och hur fort isen byggs upp. Vilka väderförhållanden ger upphov till islaster? Denna del kommer till stor del bestå i att söka information och sammanställa, litteratur och kontaktpersoner kommer att finnas. Kunskaperna om hur isstormar brukar bete sig används sedan till att utveckla den befintliga isstormsmodellen.
Andra delen i exjobbet blir dels att ta reda på vad Svenska Kraftnät har för data för komponenterna i transmissionsnätet, dimensioneringkriterier, sannolikhetet för haveri under givna laster m.m.
Givet islast och vindlast på ledningar och stolpar, vad är sannolikheten för att de havererar? Hur påverkas närliggande stolpar? Swedpower kommer att ta fram felintensiteter som kan användas för att förbättra den befintliga modellen.
Slutligen ska en isstorms påverkan på det verkliga nätet studeras genom simulering av ett väder som drar fram över området.

Placering:
Exjobbet kommer att utföras på KTH och Svenska Kraftnät.

Lämplig bakgrund:
Elektroteknik eller Teknisk Fysik. Intresse för sannolikhetsteori och Matlab-vana är nödvändigtÄr du intresserad av detta examensarbete? Kontakta Elin Broström, [email protected], tel:7907766


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.