Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-02

Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saknar små och medelstora företag resurser för att hinna med omvärldsbevakning, hinner man att samla in, sammanställa och skapa information med tillräcklig kvalitet för affärskritiska beslut? Är man tillräckligt effektiv i arbetet att hantera egen och andras information? Har man bra informationsekonomi eller går det i allmänhet att påvisa lönsamhet för företag att köpa externa tjänster för att förbättra företagets totala informationshantering?

Bakgrund:
I projektet DELTA Ljusdal skall bl.a. underlag för en ny nationell 80-poängs-utbildning på högskolenivå skapas, med inriktning mot information och omvärldsbevakning. Allt skapande av information för med sig en kostnad, och det finns också mycket oönskad information som kostar genom att den t.ex. behöver sorteras bort. Stora organisationer har ofta personal anställd för att samla in och/eller hantera information, medan små och medelstora företag sannolikt inte har den möjligheten. Antagandet är att det bör finnas en marknad för att erbjuda tjänster inom just informationshantering. Hur hanterar små- och medelstora företag sin informationsförsörjning? Vad kostar det? Hur begränsas de av att de saknar eller har bristfällig information, t.ex. relevant omvärldsbevakning?

Uppdragsbeskrivning:

Ni skall:
fundera igenom området information & omvärldsbevakning, inklusive begrepp som informationsekonomi, informationslogistik, etc. och formulera en affärsidé för konsulter som har till främsta uppgift att identifiera behov och förbättringsmöjligheter inom informationslogistik. Detta blir underlag för att ni
sedan genomför en mindre marknadsundersökning, t.ex. i form av intervjuer av ett antal små och medelstora företag och hur de ser på möjligheten att köpa dessa tjänster och slutligen analysera utfallet av er undersökning och komma fram till en rekommendation, ifall det verkar finnas behov av konsulttjänster inom informationshantering och därför en därtill anpassad utbildning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.