Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-22

Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni ska utvärdera effekter och resultat av utlandspraktik för gymnasieelever från Hudiksvalls och Ljusdals gymnasieskolor. Ni ska också prestera en konsekevensbeskrivning för att entusiasmera fler elever till utlandspraktik.

Bakgrund:

Hälsingenätverket för Internationalisering är ett treårigt projekt under tiden 2004-2006. I nätverket ingår samtliga kommuner i Hälsingland: Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. Projektägare är Hudiksvalls kommun.

Utlandspraktik för gymnasieelever riktas mot elever inom gymnasiskolans årskurs 2. Praktiken sker som regel inom ett annat europeiskt land och pågår i ca 4 v. Under vissa praktikperioder har även språkundervisning givits under 2 v. Projektägarens idé är att utlandspraktiken ska ge bättre språkunderbyggnad, större rörlighet och social utveckling för eleverna. En ytterligare ide är att utvecklingen ska leda till större valmöjligheter och ambitioner att gå vidare till högre studier efter genomförd praktik. Utlandspraktiken har genomförts sedan 2001 mellan Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun. Från år 2004 har övriga kommuner i Hälsingland tillkommit. Språkstudierna har varit förberedande inför praktiken i Frankrike, Tyskland och Spanien. Det har varit ca 100-200 elever/år som genomfört utlandspraktiken.

Uppdragsbeskrivning:

En eller flera personer ska analysera uppnådda effekter och resultat av utlandspraktiken för eleverena från Hudiksvall och Ljusdal mellan åren 2001-2003 och mellan samtliga kommuner under åren 2004-2005. Ni ska också komma fram till en konsekvensbeskrivning av praktiken och ett komplement som ska locka ännu fler studenter till utlandspraktik. Intressant att utvärdera kan vara t ex. Internationell rörlighet, val av högre studier, val av yrke, ökade språkkunskaper, ökat stegval i språkundervisningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.