Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Marknadsundersökning - Socialförvaltningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi håller på att starta upp ett integrationsprojekt på Arbetsmarknads och Socialförvaltningen, Karlstads kommun, Jobbcenter. Projektet innebär att flyktingar och invandrare som läser SFI (svenska för invandrare) eller är arbetssökande kommer att kunna söka sig till projektet som är 10 månader. Projektet börjar med 3 månaders studier (yrkessvenska, samhällskunskap, arbetsmarknaden mm) för att sedan övergå i lärlingspraktik på ett företag i 7 månader med individuell teoretisk påfyllnad.

Nu skulle vi vilja göra en marknadsundersökning med hjälp av studenter, och detta är delar av vad vi vill veta:
¿ Hur stort är intresset hos företagen i Karlstad att öka mångfalden på arbetsplatsen.
¿ Kan man tänka sig att ta emot en lärling med utländsk bakgrund.
¿ Vad skulle krävas för att man skulle vara villig att göra detta.
¿ Inom vilka branscher finns det störst intresse av detta.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.