Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-23

Trafiksäker utformning på extraljusbågar (Ljusdal 74)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget QPAX i Färila utvecklar och säljer styling till lätta lastbilar och personbilar. Främst i form av bågar för extraljus men även takbågar och sk. sidebars. QPAX vill nu genom ett examensarbete se om produkterna går att utveckla ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Bakgrund:
QPAX är sprunget ur företaget Exte och Trux som sedan årtionden tillverkar produkter för lastbilsindustrin. QPAX inriktning är lätta lastbilar och personbilar, där styling i form av bågar är ett populärt (och ökande) sätt att förbättra utseende och uttrycka identitet. Dessutom ger en båge ofta ett mycket bättre stöd för extraljusen än traditionella montagen.

Bågarna har dock ifrågasatts ur en trafiksäkerhetssynpunkt och det är inte fastlagt exakt hur de påverkar krockvåldet. Helt klart kan dock designen utformas mer utifrån ett trafiksäkerhetsmässigt grundtänk och det är vad QPAX vill att ni skall hjälpa till med..

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall i ert arbete genomföra följande moment:

1) Gå igenom befintliga konstruktioner och materialval, vad QPAX idag har för utgångspunkter för design, konstruktion, försäljning etc.
2) Gå igenom teori och forskning inom trafiksäkerhet. Titta på forskning som exempelvis VTI och Vägverket har gjort samt vad fordonsindustrin och krocktestare har för riktlinjer för utformning av fordonskonstruktioner.
3) Förutsättningslöst skissa på hur en extraljusbåge kan utformas med trafiksäkerhet som ett designkrav t.ex. för att minska personskador vid påkörning eller dämpa våldet vid en frontalkrock. Här kan förslag på alternativa materiel och stötdämpande konstruktioner vara aktuella.
4) Avsluta med att beskriva hur QPAX affärsidé kan utvecklas med hänsyn till trafiksäkerheten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.