Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-27

Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Devisor Innovation AB håller på att ta fram ett analyspaket för bostadsföretag för att från grundinformation i olika system få fram beslutsunderlag för företagens ledning. I detta paket ingår att:
¿läsa in information till ett centralt datager (data warehouse) från olika operativa system
¿skapa nya typer av informationsstrukturer
¿bygga analysmodeller med hjälp av Online Analytical Processing (OLAP)
¿tillhandahålla klientgränssnitt mot dessa analysmodeller
¿skapa prognoser med hjälp av Data Mining teknik

I det första steget kommer fokus att läggas på marknadssidan. Exempel på frågeställningar som man vill få svar på är:
¿Vilka krav och önskemål de sökande har på sitt boende?
¿Hur effektiv är vår uthyrningsprocess per område/storlek på lägenhet?
¿Vem hyr vi ut till?

Huvudmålet med examensarbetet är att från ett datalager bygga olika analysmodeller. De verktyg som primärt kommer att användas är SQL Server 2005, SQL Server 2005 Analysis Services, Visual Studio .NET 2005. I mån av tid är det också intressant att titta på olika modeller för Data Mining.

Lämplig profil för dig som är intresserad är civilingenjör inom Datateknik eller Systemvetare. Området gränsar också till Lantmäteriteknik och kan passa om kunskap inom mjukvaruutveckling finns.

God kunskap i SQL och C# är en fördel. Omfattningen på arbetet kan anpassas till 10p eller 20p.

Mer information om företaget finns på: http://www.devisor.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.