Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-30

Energipriskalkylator på Internet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hej!
Jag har länge sökt men inte hittat någon Energipris-kalkylator på nätet av typ som på den Norska hemsidan; http://www.jotul.no gå till vedkalkylatorn.
Kalkylatorn skall vara mera omfattande och kunna jämföra de förekommande energislagen som finns på marknaden med varandra. Vad är möjligt energislag för användaren? Vilket energi alternativ blir då kostnadseffektivast? De olika energislagen skall även kunna prissättas av användaren av kalkylatorn, t ex jämföra inköpspris och även energiinnehåll per kg, m3 eller annat mått. Jämförelser mellan: ved - pellets- flis- spannmål -halm- olivkärnor- olja- kwh- mm.

Kalkylator borde finnas på lämpliga hemsidor särskilt nu när Sverige skall gå in i ett samhälle utan oljeberoende.

Grandin Maskin AB - http://www.ved.se/ - norr om Uppsala säljer och levererar huggen barr- och björkved och är mest intresserad av att få löst ovanstående uppgift. Men en kalkylator skulle ju även kunna omfatta olika drivmedel som etanol - rapsolja- biogas - mm om intresset finns hos studenten/handledaren.

Tacksam för intresserad student - handledare som vill ta sig an problemlösningen vid någon av högskolorna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.