Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-20

Programvaror i säkerhetskritiska system.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom bilindustrin pågår kontinuerligt utveckling av framtidens säkra fordonssystem. Som en del i detta måste utvecklingsprocessen, mjukvara och tekniker för framtagande av produkt vara av hög standard. Traditionellt sett så har den mesta mjukvaran för fordonsindustrin körts i en dedicerad hårdvara där nästan ingen interaktion förekommer med andra system eller tillämpningar. Ett exempel på en sådan uppdelning är exempelvis motorstyrningen.

I framtidens bilar kommer krav såsom kostnadsbesparingar kräva att fler och fler system samsas om samma resurser, t.ex. processor eller styrenhet. I sådana system kan mycket väl styrning och bromsfunktionen exekveras i samma processor. Under sådana omständigheter är det ytterst viktigt att t.ex. processer i samma processor inte okontrollerat påverkar varandra.

Framtidens distribuerade styrsystem kan också komma att innehålla programvaror vars olika delar finns på olika styrdatorer i systemet. En distribuerad programvara måste kunna skicka information mellan olika fysiska enheter och kommer att vara delvis beroende av resultat från andra enheter. Applikationen kommer alltså att existera på flera geografiskt spridda noder, t.ex. hjul-noder i ett fordon samt i t.ex. en huvudenhet. Dessa del-applikationer eller processer utgör tillsammans helheten i applikationen.

Examensarbetet innebär att arbeta vidare på en demonstrationsplattform för fordonselektronik. Grunden till plattformen finns idag och flera examensarbeten görs just nu på den. Ert arbete skall bestå i något av:
¿ Integration av en broms tillämpning samt sensorer och aktuatorer.
¿ Fortsatt utveckling och implementation av idéer för membership och consensus.
¿ Förbereda plattformen för fel-injicerings experiment.
¿ Studera lämpligt operativsystem (alt. bygga vidare på det som finns dag).
¿ Implementera metoder i OS för att upptäcka fel, t.ex. mha. redundant exekvering.

Examensarbetet är lämpligt för två teknologer, vid teknisk högskola eller motsvarande, med god vana av programmering (C, C++) samt kännedom och starkt intresse för datakommunikation. Placering kommer att vara på Open Arena Safety i Lindholmen Science Park och bör påbörjas i januari 2006. Samordning med flera närliggande examensarbeten (bla. vid SP och Mecel) kommer att ske.

Mer information från Carl Bergenhem (tel 033-16 55 53, epost: [email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.