Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-11

Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I juni 2003 inrättades en fullmäktigeberedning benämnd livsmiljöråd av Kommunfullmäktige i Sandviken.

Verksamheterna/styrgrupperna under Livsmiljörådet är starkt framtidsinriktade och har ett klart perspektiv på hållbar utveckling, livskvalitet och trivsel i kommunen. Styrgrupperna består av Folkhälsorådet, Agenda 21 och Brottsförebyggande rådet.

Naturliga uppgifter för verksamheterna är:

- att bereda ärenden till fullmäktige som är av betydelse för uppdragen
- ta initiativ till ärenden i fullmäktige
- i övrigt bevaka att uppdragens mål beaktas i planering och beslut
- att delta i temadagar och liknande
- att hålla sig informerade om utvecklingen inom områdena
- att följa upp beslutade planer med avseende på uppdragens mål
- att hjälpa till att sprida kunskaper och engagemang om mål mm


Uppdrag:

Att utvärdera verksamheten inför kommande mandatperiod. Utvärderingen skall vara klar innan sommaren.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.