Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-30

Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Affärssystem används idag av allt fler företag, även ganska små företag skaffar sig affärssystem som för några år sedan var förbehållet de större företagen.

Vi driver sedan ett par år en Internet-tjänst (www.upphandlingsakuten.se) som gör det möjligt för företag, organisationer samt kommun och stat att få fram en kort lista med system (även andra system såsom crm, lön, inventarie mm). Det finns för närvarande inga undersökningar (som vi känner till) där man mätt nyttan med de olika affärssystemen.

Vi tänker oss ett upplägg i tre faser där den första fasen består i att kontakta de olika leverantörerna och få tillgång till telefon/adress uppgifter till de företag som använder deras system. Fas två blir att utforma och genomföra en undersökning bland dessa företag och fas tre blir analys och sammanställning av undersökningen. Vi vill publicera undersökningens olika resultat och vi vet med säkerhet att detta kommer att väcka stort intresse hos både leverantörerna och kunder/potentiella kunder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.