Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-12

Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BESKRIVNING AV PROJEKTET

Den vanligaste metoden idag för att separera proteiner är kromatografi, framför allt används kolonner packade med porösa funktionaliserade partiklar. En annan teknik som har funnits ett tag är ATPS (Aqueous Two-Phase Systems), tekniken har varit under stadig utveckling men har hittills inte funnit något större kommersiellt intresse. Tekniken fungerar så att man t.ex har polymer/polymer, detergent/polymer eller polymer/salt i en vattenlösning, och vid en viss koncentration får man en fas separation. I polymer/polymer fallet så får man en vattenfas och en polymerrikfas. Om man har tillsatt en proteinlösning till sitt system där en av polymererna har en affinitetsligand med specifik affinitet för ett visst protein, så hittar man proteinet i polymer fasen medan resten av proteinlösningen förhoppningsvis finns i vattenfasen.

Projektet går ut på att utveckla polymerer inom ATPS, som har olika egenskaper för olika typer av proteiner. Arbetet innefattar syntes och karakterisering av polymeren samt funktionell utvärdering.


KVALIFIKATIONSKRAV

Polymerkemisk eller Organkemisk inriktning där erfarenhet av syntes arbete är en merit eller Analytisk kemi inriktning där kromatografisk separation av proteiner eller peptider är en merit.

ÖNSKVÄRT

Vi ser gärna att Du som söker är:

¿ Öppen
¿ Kreativ
¿ Självständig
¿ Noggrann
¿ Lyhörd

ÖVRIGT

GE Healthcare har en omsättning på 14 miljarder US dollar och är en del av General Electric Company. Verksamhetsområdet innefattar medicinsk bild- och informationsteknologi, diagnostik, system för patientövervakning, system för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, samt system för tillverkning av biotekniska läkemedel. Protein Separations är en grupp inom GE Healthcare som tillhandahåller system för storskalig produktion av biotekniska läkemedel och för separation av proteiner i laboratorieskala. Produktutbudet inom området proteinseparation omfattar både vätskekromatografi och membranteknologi. Produkter från Protein Separations används vid tillverkningen av mer än 90% av de biotekniska läkemedel som finns på marknaden. Besök vår webb-sida www.ge.com/se för mer information.

Detta examensarbete kommer att bedrivas mellan 2 avdelningar. Syntesarbetet görs på Syntesavdelningen och Separations arbetet sker på Karakteriserings avdelningen. Anm: Arbetet kommer att göras av en och samma person.

Du ansöker endast via www.gecareers.com senast 2006-01-15!

Detta ex-jobb har nr 447950 på www.gecareers.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.