Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-13

Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För fjärde året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren mätt ungdomars attityder till arbete, utbildning, fritid och framtid med hjälp av enkäter som har gått ut till 4 500 stycken andraårselever på gymnasieskolor i 15 kommuner i regionen. Tillfrågade elever studerar på gymnasiets teoretiska program som natur, samhälle och teknik. 2005 års attitydundersökning presenterades genom att tjänstemän, politiker och näringslivsrepresentanter diskuterade resultatet tillsammans med eleverna.

Nu önskar Västsvenska Industri- och Handelskammaren att någon/några student/er fördjupar sig ytterligare i materialet och tolkar vad som ligger bakom resultatet t ex varför attityderna över tiden har en negativ utveckling, jämföra olika grupper så som flickor och pojkar eller elever med invandrarbakgrund samt undersöka hur olika kommuner värderar attitydundersökningen FOKUS.

Vidare frågeställningar utvecklas i samarbete med studenten/erna vid projektstart. En uppsats med förra årets FOKUS som underlag har skrivits och handlade då om ungas attitydskillnader mellan två orter.

Förslaget skulle kunna vara lämpligt för studenter inom ekonomisk geografi, omvärldsanalys, statistik, pol mag, ev etnologi, socialt arbete.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som har bildats av det västsvenska näringslivet och arbetar med att stärka tillväxten i regionen samt hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer. För mer information se http://www.handelskammaren.net/item.aspx?id=1


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.