Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Isstormars påverkan på transmissionsnät

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Isstormars påverkan på transmissionsnät

Syfte:

Syftet med exjobbet är utveckla en befintlig modell av hur stolpar och ledningar påverkas av kraftig nedisning. Modellen ska sedan användas för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet i södra Sverige.

Bakgrund:
Inom doktorandprojektet ¿Kraftsystemets tillförlitlighet under svåra påfrestningar i gränslandet mellan marknad och central infrastruktur har en modell av en isstorm tagits fram för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet. När en isstorm drar fram bildas ett istäcke som täcker allt i området. Isstormar är ovanliga men när de inträffar medför de stor skada på ledningar och stolpar och kan leda till långvariga elavbrott.

Upplägg:
Första delen i exjobbet blir att ta reda på vad SvK har för data för komponenterna i transmissionsnätet, dimensioneringkriterier, sannolikhetet för haveri under givna laster m.m.
Givet islast och vindlast på ledningar och stolpar, vad är sannolikheten för att de havererar? Hur påverkas närliggande stolpar? Genom att bestämma felintensiteter vid olika lastsituationer kan de befintliga tillförlitlighetsberäkningarna i isstormsmodellen utvecklas. Matlabkunskaper är nödvändiga.
I den andra delen av exjobbet ska isstormsmodellen med den förbättrade påverkansmodellen tillämpas på en del av transmissionsnätet i södra Sverige.

Placering:
Exjobbet kommer att utföras på Svenska Kraftnät i Råcksta och KTH.Handledare: Elin Broström, KTH


Kontaktpersoner: Lillemor Carlshem, Svenska Kraftnät  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.