Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-07

Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skaraborgs Sjukhus har verksamhet på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Kärnsjukhuset i Skövde är den största enheten inom Skaraborgs Sjukhus. Kliniska utbildningsenheten är en del på KSS där vi arbetar med att samordna och hänvisa praktikplatser till den arbetsplatsförlaga utbildningen för praktiktiden som sker på Skaraborgs Sjukhus. På sjukhuset presteras mer än 5000 studerandeveckor per år.

Inom de gymnasiala omvårdnadsutbildningarna får både ungdomar och vuxenstuderande sin arbetsplatsförlagda utbildning på sjukhuset. För de studerande finns sk studerandeansvariga undersköterskor, barnskötare och skötare. Dessa personer är studenternas kontakt med vårdenheten och de utser handledare åt de studerande. De ska också vara kontakten mot de olika lärosätena och deras kontaktlärare för studenterna. Studenterna ska ha kursmål och egna mål med sig till praktikplatsen och dessa mål ska sedan kommuniceras ut till de olika handledare som studenten handleds av under praktiktiden. De studerandeansvariga och övriga handledare medverkar till att skapa de lärtillfällen som behövs för att studenten ska uppnå målen.

Ibland uppstår problem under praktiken, det kan röra studenternas förberedelser, förkunskaper eller brist på förkunskaper. Det kan även röra deras möjligheter att finnas på plats när det finns handledare och lämpliga lärtillfällen eller förmåga att ta till sig kunskap och omsätta den, språkproblem, kulturella skillnader, ekonomi etc. Kan det bero på handledares möjligheter att genomföra sitt handledningsuppdrag och eller intresse av att handleda studenter? Vad beror dessa eller andra icke definierade problem på? Kan det vara så att vi har olika eller felaktiga förväntningar på varandra? Ett intressant problemområde vore därför att undersöka vad dessa krockar och skilda förväntningar beror på. Exempel på parallella frågor som skulle kunna belysas är:

- Vilka krav ställer man på eleven, kursen, läraren och handledaren från sjukhuset?
- Är problemet att det ställs olika krav och att man har olika förväntningar inom olika institutioner eller beror det på något helt annat?


Det vore intressant att genom ett examensarbete få hjälp att belysa dessa frågor


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.