Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-07

Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomför kontinuerligt ett antal projekt som syftar till att öka kontakten och förståelsen mellan skola/elever å ena sidan och näringslivet å andra sidan. Målet är att öka inslagen av konkreta exempel i undervisningen, samt att ge eleverna ett gott underlag till sina framtida val av vidareutbildning.

Olika typer av kompetensutveckling
¿ Vad som benämns som kompetensutveckling kan se olika ut för olika skolor. Vari ligger skillnaderna?

¿ Hur ser man på att använda sig av näringslivet som en part i ett ökat lärande?

¿ Vad anser lärare respektive skolledning om företagsbesök som en del i sin kompetensutveckling.

¿ Vad anser lärare respektive skolledning om fadderföretag som en del i sin kompetensutveckling?

¿ Vad anser lärare respektive skolledning om fadderföretag som en del i undervisningen?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.