Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialtjänsten i Tibro kommun ingår just nu i ett omfattande förändringsarbete. En större omstrukturering av verksamheten har pågått sedan ett par år tillbaka och kommer intensifieras än mer framöver. Därmed finns det många intressanta problemområden att titta närmare på. Medel har sökts för att kompetensutveckla med stöd från kompetensstegen. Inom kompetensstegens område finns det behov av att utvärdera insatserna så att medel har gått till det de var ämnade för. Här på socialtjänsten har vi några förslag som skulle kunna vara lämpliga som examensarbeten, men vi vill också varmt välkomna dina egna idéer.

Förslag på examensarbeten:
1. I dag finns en oskriven regel om att man ogärna flyttar på dementa boenden mellan olika boenden. Varför? En teori är att de ska känna igen sig i närmiljön, men en av de första förmågorna som försvinner vid demensens inledningsskede är att personen tappar sin rumsliga förmåga. Är det då istället tryggheten hos personal, som känner till den dementes rutiner och kroppsspråk som är det avgörande. I så fall borde det vara möjligt att flytta på de dementa bara de får en bra övergång personalmässigt. Här har vi ett område att undersöka är hur det hela ligger till och hur en förflyttning av dementa personer i så fall skulle kunna gå till.
2. Tre personer inom äldreomsorgen kommer att få 40 poängs utbildning inom demens. Vi skulle önska att dessa tjänster utnyttjades som spjutspetsar och en viktig resurs i planeringsarbetet både uppåt och nedåt i organisationen. Det vore därför intressant att se hur dessa personer ska placeras och arbeta för att deras kunskaper ska komma till bästa användning i organisationen.

Låter detta intressant eller har du en egen spännande ide eller tanke? Då är du välkommen att kontakta oss!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.