Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förvaltningsbibliotek som ger service till politiker och tjänstemän i Göteborgs stad vill med hjälp av ROI (nyttoöverskott på satsade resurser /investering) som utvärderingsmodell räkna på nyttan av intern biblioteksservice för de anslutna förvaltningarna.

Frågeställning: Är det ekonomiskt försvarbart av våra kunder (de anslutna förvaltningarna) att årligen bidra till vår verksamhet, eller skulle de tjäna på att utnyttja motsvarande informationstjänster på annat håll (de kommunala biblioteken, bokhandlare, personliga abonnemang på databaser)?

Biblioteket har 4 anställda och en budget på cirka 2 miljoner. Väl framme i verksamhetsutveckling, jobbar bl a med Balanced scorecard.

Målet med denna undersökning är givetvis att visa på att nyttan av ett bibliotek går att värdera i pengar. Möjligen kommer vi att bevisa motsatsen, eller få svart på vitt att vi är dyra i drift, men det är ju också intressanta svar att ta ställning till.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.