Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-06

Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
En viktig fråga för joniserande strålnings s k ¿lågdosområde¿ (säg under 0,1 Gy) är om den relativa verkan av strålningen är densamma som vid högre doser eller, alternativt, om den relativa verkan av en låg stråldos kan vara högre eller lägre. Begreppet ¿adaptiv respons¿ syftar på att en första låg stråldos (s k ¿priming dose¿) skulle kunna inducera biokemiska eller andra fenomen som verkar skyddande mot ytterligare bestrålning. Storleksordningen 500 publikationer finns inom området.

Målsättning:
Arbetet går ut på att sortera upp mekanismerna i huvudgrupper samt som funktion av celltyp mm. Mekanismerna kan ligga på biokemisk liksom på cellulär nivå. Därför är arbetets inriktning att sålla ut det som förefaller vara mest centralt och relevant för bedömning av samband mellan dos och endpoint (mutation, kromosomskada, celldöd mm).

Kärnfrågan är: Vad är nuvarade informationen om adaptiv respons värd? Kan meningsfull information (parametrar) tas ut som är användbar för modellering av celldöd som funktion av stråldos så man kan förstå variation till strålkänslighet bättre?

Arbetet beräknas motsvara en termins studier (ca 5 månader / 20 kurspoäng). Som avrapportering förutsätts ca 30 sidor på engelska samt en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Kvalifikationer:
Naturvetenskaplig bakgrund ¿ gärna åt kemi- eller fysikhållet. Ett absolut krav är en rejäl kompletterande grund åt det cell- och molekylärbiologiska hållet (¿labvana inget hinder¿).

Kontakter:
Huvudhandledare: Docent Björn Cedervall (Medicinsk strålningsbiologi, KI) 070 / 539 5344
Bihandledare: Fil dr Annelie Meijer (Strålningsbiologi, KI), 08/5177 2225 samt
docent Margareta Edgren (Strålningsbiologi, KI), 08/5177 3455


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.