Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-05

IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
IKEA of Sweden är det bolag inom IKEA ¿gruppen som sammantaget ansvarar för IKEA¿s ¿business¿ i form av sortiments- och produktutveckling, strategisk inköpsplanering, strategisk leveransplanering samt en del andra funktioner. Vi har systematiskt under ca 5 års tid satsat på självstyrt lärande (SML) som en pedagogisk plattform för våra medarbetares kompetensutveckling. Vi behöver få kunskap om hur väl vi i praktiken lyckats genomföra vårt kompetenskoncept ¿Good People Getting Better¿.

Syfte
Kartlägga kunskapen om och mäta effekterna av vårt systematiska kompetensarbete på IOS under åren 01-05
Good People Getting Better (GPGB) - vårt kompetenskonceptet
Better Competence Center (BCC) ¿ vårt sätt att tillhandahålla utvecklingstillfällen
Self Managed Learning (SML) ¿ vår pedagogiska plattform.

Uppgiftsbeskrivning
Kartlägga hur ett genomsnitt av medarbetarna har kunskap om GPGB, BCC och på individnivå stadigvarande arbetar med SML och me today/me tomorrow.
Effekterna ska mätas genom enkät till ca 10 % av medarbetare inom olika affärsområden och yrkesområden, motsv mellan 70-100 pers.
Uppdraget innebär att utarbeta mät-och evalueringsverktyg, enkätfrågor, genomföra enkäterna och sammanställa resultatet på ett säkert och konfidentiellt sätt.
En del i uppdraget är även att hos våra chefer på ledningsgruppsnivå mäta kunskap om GPGB, BCC och effekterna av SML inom deras område.

Kravspecifikation
Vi söker två till tre studenter som ska skriva sin uppsats om 20 p under våren. Ni bör har utbildning från P-linjen eller annan beteendevetenskap. Arbetet kommer att utföras på IOS i Älmhult. Vi vill att ni börjar under januari - februari och avslutar arbetet senast 15 juni 2006.
All dokumentation sker på engelska.
För vidare information kontakta: Se nedan!

OBS! Ansökning sker ENDAST genom att lägga in CV och personligt brev via rekryteringsverktyget på http://jobsat.ikea.se/se/frame.asp . Gå in på Sök lediga jobb. Vidare markera HR under Yrkesområde
Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.
Observera! Detta uppdrag innebär ingen anställning inom IKEA.
Sista Ansökningsdag 05 jan 2006


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.