Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Vandringslederna i Gagnef

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Friluftsfrämjandet i Gagnef är huvudman för ledsystemet som
omfattar ett ledsystem på ca 480 km vandringsleder, huvudsak gamla fäbodstigar, med ett 60-tal mindre anläggningar som raststugor,
kolar kojor, slogbodar, vindskydd.


Vi skulle vilja få en dokumentation/rapport om
# hur används vandringslederna i Gagnef, vilka ändamål, vem?
# betydelsen för invånarna, turism, kulturmiljön
# kommunens inställning
# betydelse för folkhälsan

Förslag arbetsmetoder
# Studier av gästböcker.
Vi har samlat in alla gästböcker fram t.o.m 2004.
I nov 2005 ytterligare en insamling för vandringssäsongen 2005
(ett 50 tal). Ca 2.775 personer har skrivit sina namn under säsongen. Det finns också ett mörkertal, men vi vet inte hur stort. Tyvärr skriver inte alla besökare i gästböckerna.
# Intervjuer med vandrare, andra lämpliga personer
# Gå vandringsleder
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.