Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-12

Analys av DNS-trafik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det specialiserade konsultbolaget Autonomica AB är dotterbolag till
Netnod Internet Exchange AB som driver knutpunkter för
Internetoperatörer i Sverige. Vid knutpunkterna tillhandahålls
diverse databastjänster till operatörerna, som de använder
för att leverera tjänster till sina kunder. Ett antal
operatörsneutrala referenssystem finns också. Autonomica driver
dessa kuntpunkter och tjänster på uppdrag av Netnod.

En av de viktigaste tjänsterna är servrar för
domännamnssystemet (DNS). DNS är en databas som bl.a. lagrar
versättningar från domännamn (t.ex. www.autonomica.se) till
IP-adresser (t.ex. 192.71.80.101). DNS är en av Internets mest
kritiska infrastrukturresurser, men trots det är
detaljförståelsen för hur DNS-servrar och DNS-klienter
samspelar inte särskilt djup. Det finns detaljer i specifikationen
av DNS-protokollet och tillhörande semantik som är oprecisa och
till och med lämnar öppet för fri tolkning. Sådan fri
tolkning leder ibland till scenarier där servrar belastas i orimlig
grad. Det finns andra scenarier där klienter inte lyckas lösa
sin uppgift med rimlig insats. Antalet exempel på detta kommer med
all sannolikhet att öka med införandet av
säkerhetstilläggen till DNS (DNSSEC). Den, i vissa fall,
bristfälliga kvaliteten på använd programvara försämrar
situationen ytterligare.

Med hjälp av ett system som provfrågar DNS-systemet, och med
analys av inkommande DNS-frågor och utgående DNS-svar från
ett antal centrala DNS-servrar hoppas vi hitta samband mellan lagrat
DNS-data och konfigurationsinställningar i servrar och klienter som
leder till bra respektive dålig funktion.

Avsikten med projektet är att skapa mätsystem för DNS och
projektet består av tre sammanhängande delar:

1. Design och implementation av probesystem ute på Internet

2. Datainsamling av DNS-trafik nära servrar

3. Analys, utvärdering och redovisning

Arbetet förutsätter grundläggande kunskaper om Internet i
allmänhet, och viss kännedom om paketförmedling och routing
på Internet. Kunskap om client-server-principen skadar inte, och
inte heller lite kännedom om teoretisk protokolldesign. Vana vid
någon smak av operativsystemet Unix är ett måste.

Vi tror att vi letar efter en person med bakgrund i datalogi och/eller
systemvetenskap.

Projektet kommer huvudsakligen att bedrivas i Autonomicas lokaler på
Bellmansgatan 30 på Södermalm i Stockholm.

En målsättning är att presentera resultaten vid någon
lämplig konferens, t.ex. IETF och/eller RIPE, samt vid
Internetdagarna. Autonomicas personal kommer att fungera som
handledare tillsammans med en examinator från högskolan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.