Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
å kartlagt vilka ekonomiska effekter verksamheten innebär för individen/familjen, företaget och samhället. Vi vill också få prövat om det går att få fram en beräkningsmodell för att beräkna vinster i varje enskilt fall.
Kontaktperson: Ulf Lindblå, tel 0243-79 96 23 eller 070-433 14 42.
Välkommen!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.