Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-05

Presentations film/CD om verksamheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dalénium är en ideell förening som driver ett Upptäckarcentrum i Stenstorp där Nobelpristagaren och uppfinnaren Gustaf Dalén är född och uppvuxen. Vi är i ständigt behov av utveckling vilket ofta är både kostsamt och tidskrävande. För att få en förnyelse med idéer och tips från olika människor erbjuder vi studenter att göra skolarbeten på Dalénium. Examensarbeten, projektarbeten och fördjupningsarbeten på Dalénium innebär att du som student får en uppgift att lösa åt Dalénium. Vi betalar ut reseersättning för en resa tur och retur med billigaste färdmedel samt en övernattning på ett närliggande hotell för examensarbeten på 10 poäng eller mer. Ingen övrig ekonomisk ersättning utgår. Ersättningen betalas ut i efter genomfört examensarbete och godkänd dokumentation och presentation. Dalénium förbehåller sig rätten att använda resultat i form av lösningar och ritningar på idéer för eventuell tillverkning. Tillverkade föremål tillfaller Dalénium.


Bakgrund till examensarbetet:
Idag har vi introduktioner med alla grupper som kommer till oss. En introduktion tar ca 10-15 minuter och ändå hinner man inte berätta och visa allt. Introduktionen kan vara tidskrävande och är det flera grupper här samtidigt kan det vara svårt att hinna med. De ströbesökare som kommer får ingen introduktion, utan får på egen hand börja experimentera.
Vi saknar också en film som kan presentera verksamheten ute på skolorna i syfte att locka hit klasserna.
Filmen bör inte vara längre än 10 minuter.

Uppgift: För att underlätta för personalen skulle en kortare film eller CD/DVD presentera verksamheten. En kombination av rörliga och stillbilder med en röst som informerar.

En engelsk version av ovanstående (ev samarbete mellan elev som studerar språk och media)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.