Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Könshormon-östrogensignalering bidrar till utveckling av cancer i de reproduktiva organen (bröst, äggstock, livmoder/livmoderslemhinna i kvinnor; prostata i män) och behandlas ofta med syntetiskt framställda läkemedel som hämmar denna signalering. Det finns dock många oönskade effekter och framförallt resistensutveckling vid användandet av dessa läkemedel. Könshormonsignalering sker genom att hormonet binder in till ett receptorprotein, i detta fall östrogenreceptorn. De molekylära effekterna av anti-östrogensignalering har ännu inte kartlagts i detalj även om flera studier tyder på att anti-östrogensignalering skiljer sig från aktivering då andra gener regleras. En annan icke studerad detalj är möjligheten att naturligt kroppsegna eller i växter förekommande substanser kan fungera som anti-östrogener och därmed ha en farmakologisk potential vid framförallt behandling eller förebyggande av cancer. Alla hittils etablerade anti-östrogener är syntetiskt tillverkade, medan de kända substanser härrörande från växtriket som binder till östrogen receptorn aktiverar denna. Detta kan bero på frånvaro av metoder för att selektera och identifiera anti-östrogen liknande substanser samt användandet av endast den ena av två existerande östrogenreceptorer vid identifiering av dessa substanser. Det är därför realistiskt att tro att kroppsegna hormoner eller substanser från växtriket med anti-östrogen liknande egenskaper existerar och kommer att identifieras inom snar framtid.

Baserat på våra preliminära resultat (Heldring et al. 2004, Kong et al 2005) föreslår vi att anti-östrogener, inklusive naturligt förekommande substanser (ska identifieras), involverar nya hjälpproteiner (ska karaktäriseras) och aktiverar separata signaleringsvägar (ska specificeras) och påverkar cell-typ specifikt effekten av syntetiska östrogener och anti-östrogener som används kliniskt. Genom nyligen etablerade metoder ämnar vi kartlägga denna anti-östrogensignalering på molekylär och cellulär nivå.

Se också: http://www.biosci.ki.se/groups/orphan/cor/pub.html

Om detta projekt låter intressant och ni vill veta mer så kontakta gärna mig:

Eckardt Treuter, Ph.D., Docent
Department of Biosciences at Novum
Karolinska Institutet
141 57 Huddinge
E-mail: [email protected]
Phone: 08-6089162  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.