Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-21

Företagsutveckling med människan som tillgång

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att få igång en dialog där man lyssnar på varandra är enligt min mening det viktigaste för att ett företag eller organisation ska kunna utvecklas till ett hållbart, lönsamt företag som är en frisk arbetsplats som är attraktiv och där människor vill arbeta.

För att släppa in dialogen i ett företag, inte bara i ledningsgrupp eller i arbetsgrupp utan även mellan grupperna, krävs en ledning som har mod att våga ställa en fråga, ta vara på svaret och se en kompetensreserv i alla människor i organisationen.

Det finns mycket i detta som är intressant. Finns det någon som är intresserad av dessa frågor och kan arbeta med dom tillsammans med mej, så att jag på det viset kan förfina mina arbetsmetoder, få en saklig grund och tyngd för metoderna och mina teorier så är det klart intressant.
Frågorna kan sammanfattats som följer eller formuleras på annat sätt:
- Vad får en ledning att vilja starta en dialog i ett företag och investera i tid för att få en långsiktig utveckling för ett lönsamt och friskt företag?
- Hur kan ledningen bli medveten om den långsiktiga nyttan av denna investering för företaget och för individen?
- Hur hittar och vad och var söker ledningen stöd och hjälp för detta arbete?


Mina tankar, värderingar och arbetsmetoder, passar de in i detta?
Gå gärna in på min hemsida för att läsa mer http://www.mangfaldivinkol.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.