Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-02

Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Framtagande av kompletta processer för ¿tim-takt¿ underhåll av X2°°° tågsätt

Om EuroMaint
EuroMaints huvuderbjudande är heltäckande servicekoncept ¿ avtal som baserar sig på ett fast pris per kilometer och där vi ansvarar för underhållet av fordonsparken i sin helhet.
Det innebär att kund får maximal tillgänglighet till sina fordon. Det sker bland annat genom ett driftpausbaserat underhåll. Vi finns över hela landet och skräddarsyr den underhållslösning som bäst passar varje enskilt tågs tidtabell. För mer information se http://www.euromaint.se/

Huvudmål
Det som vi vill genomföra är en vidare utveckling av det driftpausbaserade underhållet. Vi vill höja effektiviteten i verkstaden genom att arbeta rationellare med underhållet utan att personalen för den delen behöver springa fortare eller åsidosätta trafiksäkerheten och kvalité.
Huvudmål för examensarbetet:
 Att processkartlägga hela underhållskedjan ner till detaljnivå med en verklig tidsuppfattning. Förberedelser ¿ planering ¿ materiel ¿ personal ¿ dokumentation ¿ avrapportering.
 Att ge svar på vad verkstaden hinner på 60 minuter respektive 120 minuter med utgångsläget att så kallad tillsyn alltid skall göras med ett givet antal reparatörer tillgängliga. Förutom tillsyn skall även tid finnas för kända skador inom ramen för 60- respektive 120 minuters takten.

Delmål
 Att ta fram en modell på processflöden som även kan tillämpas på andra fordon.
 Att lämna förslag till arbetsmodeller för ¿timtakts¿ underhåll.
 Att lämna förslag på hur produktion och material kan samarbeta optimalt.

Utbildning och handledning
EuroMaint genomför en säkerhetsutbildning, elsäkerhet och vistelse i spår, inför starten av examensarbetet.
Teknologerna kommer att få en presentation av snabbtåget X2 och hur dokumentationen är uppbyggd samt en demonstration kring hur det förebyggande underhållet bedrivs idag.
EuroMaint ställer även handledare till förfogande vid genomförande av examensarbetet i underhållsverkstad.

Start 2006. Omfattning: 2 teknologer à 20 poäng.

Handledare och kontaktperson
Joakim Weijmer, Teknik & Utveckling ¿ underhållsoptimerare, EuroMaint AB Göteborg. Telefon 031-103741. [email protected]

Redovisning:
Resultatet från examensarbetet skall presenteras för EuroMaint muntligen samt i en skriftlig rapport. Rapporten skall följa högskolans allmänna krav på Examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.