Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-27

Ekonomisk nytta - Terasstabilisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Jordförstärkning av vägterrasser, sk terrasstabilisering är en etablerad metod i Europa. Denna teknik innebär att bärigheten hos terrassen och även hos den slutliga konstruktionen förbättras. Samtidigt så kan också själva byggandet underlättas då terrassen kan trafikeras snabbare. Tekniken har dock inte etablerats i Sverige av olika skäl.

Syfte
Syftet med detta projekt är att bedöma kostnaderna förknippande med en vägkonstruktion där terrassen stabiliserats och jämföra dem med kostnader för en traditionell vägkonstruktion.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typfall och materialtyper.

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för en bedömning av ekonomisk potential för tekniken att stabilisera väg terrasser.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.