Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Konkurrentkartläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om oss
Framtiden Studenter är ett studentuthyrningsföretag. Vår företagsidé är att minska avståndet mellan studenter och företag. Vårt bolag verkar idag som en katalysator för samhällsnytta genom växelverkan mellan näringsliv och studenter.
Vi arbetar för att studenter på högskolor och universitet runt om i landet ska få chansen att möta sina framtida arbetsgivare. Genom att hjälpa studenter med erfarenhet och kontakter så ökar studentens konkurrenskraft om jobb.
För mer information se www.framtidenstudenter.se


Examensarbete
Bemanningsbranschen har genomgått en närmast explosionsartad utveckling de senaste 10 åren. Det har inneburit att det idag finns ett stort antal aktörer av varierande storlek och inriktning. Framtiden Studenter jobbar uteslutande med studentuthyrning. Även inom detta segment så finns det idag många aktörer.
För att vi ska kunna fortsätta att utvecklas så behöver vi få en bättre förståelse om branschen i allmänhet och konkurrens inom densamma i synnerhet. Din uppgift blir att bidra till att skapa denna förståelse.
Inom företaget så finns det personer med god utbildning och erfarenhet inom området vilket garanterar en god handledning för dig.

Arbetet är förhållandevis fritt och dina åsikter är viktiga när vi tillsammans utformar innehållet. Nedan återfinns exempel på frågeställningar vilka ska besvaras:

¿ Kartläggning av vilka aktörer som är Direkta Konkurrenter (DK)
¿ Insamling av basdata om DK, såsom ägarförhållanden, omsättning, antal anställda, resultat, verksamhetsorter, huvudinriktning, etc.
¿ Analys av DK:s strategi och framtidsplaner.
¿ Analys av DK:s organisationsstruktur.
¿ Analys av DK:s försäljningsprocess.
¿ Finansiell värdering av DK.

Vi ser gärna att den sökande studerar industriell ekonomi eller motsvarande. Omfattningen av examensarbetet är 10-20 poäng.
Vi tror att examensarbetet kommer att innebära en väldigt direkt tillämning av de kurser du läst och att det kommer att vara utvecklande för dig som person.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.