Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-08

Är kunderna nöjda med vår service inom bygglovsprövning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljö & byggenheten ansvarar bland annat för kommunens handläggning av bygglovärenden, och kundunderlaget utgörs av kommunens invånare.

Är kunderna nöjda med den service som ges vid bygglovprövning, eller behöver man förbättra någonting? Genomförande av kundundersökning med analys och rekommendationer, samt en modell för hur detta kan skötas fortlöpande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.