Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-10

Från beslut till verkställighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
¿ Vad händer med politiska beslut fattade av kommunstyrelsen/KF¿ hur stor verkställighetsgrad är det och hur lång tid tar det från beslut till verkställighet? Hur kan man kvalitetssäkra genomförande och uppföljning/utvärdering? (Prioritering - politiska styrdokument).
¿ Vilka indikatorer/mätetal är tillförlitliga i kommunal sektor?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.