Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-13

LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde:
Oförstörande provning (ofp)

Bakgrund:
Vid ofp och speciellt vid ultraljudsprovning föreligger ett behov av att kartlägga erhållna indikationer i en bild över provföremålet. Detta görs idag ofta för hand dvs man mäter upp ultraljudsökarens position på provföremålet och överför läge och ekohöjd till en skiss. Det andra sättet är att utnyttja en s.k. immersionstank, där föremålet avsöks automatiskt under vatten eller också med stora datorbaserade system för positionsbestämning och kartläggning av diskontinuiteter i ett provföremål. Det förstnämnda sättet är mycket tidsödande och onoggrannt. Det andra sättet innebär stora investeringar. Användning av LightScan innebär att de beskrivna svårigheterna reduceras eller bortfaller.

Uppgift:
Uppgiften är att utveckla LightScan enligt specifikation. Ingående program skall skrivas i windowsmiljö. Utformningen av gränssnittet dator-användare skall utformas i samarbete med ofp-operatörer inom industrin.

Tjänstgöringsort:
Stockholm (annan ort kan diskuteras)

Antal studerande:
En eller möjligen flera

Form av redovisning:
Provkörning av prototyp och dokumentering.

Lämplig tidpunkt:
Under 2005-6

Lämplig studieinriktning:
Mekatronik, mätteknik och datateknik.

Övrigt:
Avseende fästs vid att programmet får en bra struktur, blir lätt att använda och att dokumentationen blir god.

Kontaktperson:
Lars Yström, PSM, Lövdalsvägen 11, 141 73 Segeltorp, tel och fax 08-608 1560, e-post [email protected]


Ytterligare information.
Utvecklingen innebär att en trådlös förbindelse skall upprättas mellan en mottagare för positionsbestämning och en rörlig sökare, som för ändamålet förses med en liten sändare. Fördelarna blir ökad rörlighet hos sökaren, större arbetsyta och en lätt utrustning. Datorprogrammets egenskaper skall vara anpassade till ofp (oförstörande provning).

Fördelar med LightScan
Vid provning med ultraljud, virvelström etc eller mätning av ex.vis tjocklek och temperatur skall man med LightScan noggrant och fortlöpande kunna bestämma positionen för rörliga sökare och åskådliggöra mätvärdena i en bild. Det skall vara lätt att se när alla delar av provobjektet har uppmätts.

LightScan skall kunna användas både vid manuell ofp och vid användning av utrustning, som flyttar sökaren. Provföremålet skall kunna en ha plan eller buktig yta. Rör skall också kunna provas.

¿ Sökaren flyttas som vid manuell provning dvs
utan hinder av mekaniska armar etc.
¿ Positionsbestämning för rörliga sökare
¿ Datorprogrammet utformat för ofp
¿ Lätt och enkel utrustning
¿ Användning av egna sökare och egen mätutrustning
¿ Färgmarkering på bildskärm visar när provningen är klar
¿ Dokumentation av provningen med bild
¿ Prov- eller mätutrustning med analog utgång kan anslutas till
LightScan

LightScan skall innehålla positionssändare och -mottagare, mätkort och datorprogram för pc samt manual.
Tillval kan komma att inkludera aktiva sugkoppar för vertikal montering av mottagare, batteridrift av mottagare och utbildning av operatörer. Ytterligare tillval kan aktualiseras.
Dator, skrivare, prov- eller mätutrustning eller sökare ingår inte.

Företaget PSM med mångårig erfarenhet av ofp kommer att leda utvecklingen i samarbete med Jernkontoret, som är den svenska stålindustrins branschorganisation.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.