Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I samband med en förstudie för ett Internationellt Kulturcenter i Dellenbygden erbjuder vi dig som studerat inom hälsovetenskap att genoföra ditt examensarbete/uppsatsarbete hos oss.

Bakgrund
Som ett led i utvecklingen av turismen i Hälsingland och efter några års verksamhet med ursprungskulturer vill jag som grundare och ordförande i den ideella föreningen ¿Free Spirits of Sweden¿ förverkliga ännu en vision; att tillsammans med ett team av kunniga människor, bygga ett Internationellt kulturcenter där man blandar svenska och utländska kulturer.

Det skulle inte bara främja Dellenbygden, utan också vara en unik gränsöverskridande samlingsplats för människor från hela världen. Föreningen har redan arrangerat ett antal olika föreläsningar, festivaler och kulturdagar i Hälsingland och Gästrikland. Nu vill vi hitta en permanent plats där vi dels kan utveckla oss själva i föreningen, men framförallt vara med och utveckla turismen i Hälsingland. Som första skedet ska nu en förstudie genomföras (projektering) i syfte att ta fram förutsättningarna för att etablera ett Internationellt kulturcenter. I denna förstudie ingår vårt förslag på examensarbete om att hitta en mätteknik för hälsa och mående. I den framtida driftsatta anläggningen kommer långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa människor att erbjudas arbete. Mättekniken som utformas i under examensarbetet vill vi sedan använda och testa i dels genomförandeprojektet och i dels på människorna som kommer att arbeta i den framtida driftsatta anläggningen.

Frågeställningar
1. Hur mäter man och följer upp en långtidssjukskriven alt. en långtidsarbetslös hälsa och mående före, under och efter ett sysselsättningsjobb efter en lång tids frånvaro från meningsfullt arbete?
2. Kan man mäta det?
3. Kan man utforma en hållbar mätteknik som är allmänt applicerbar?

Av erfarenhet kan man naturligtvis med egna ögon se skillnaden på en person som t.ex. blomstrat upp efter en meningsfull sysselsättning efter en lång tids frånvaro från arbete. Men vad vi eftersöker är en rapport som beskriver en mätmetod om hur man kan göra. Vi tror att det av flera skäl kan vara av positivt värde och vinst med en sådan mätteknik. Dels ekonomiska nationella vinster men framförallt för den enskilde individen.

Examensarbetet ska resultera i en skriftlig rapport som bygger på frågeställningen ovan.
Önskvärt är att denna studie ger sådana resultat att de kan användas i en efterföljande studie med uppdraget att finna metoder att motverka eventuella negativa effekter hos individen i den angivna situationen. Alternativt genomförs båda uppdragen i en gemensam studie/examensarbete.

Du som examensarbetaren kommer att jobba i nära samarbete med myndigheter i en såkallad ¿samrådsgrupp¿ där representanter från Försäkringskassan i Hudiksvall, Länsstyrelsen Gävleborg, Hudiksvalls kommun, kommundelsnämnd i Delsbo och Länsarbetsnämnd i Gävle ingår. Samrådsgruppen kommer att träffas några gånger under projekttiden.

Är du intresserad?
För mer information kontakta vår projektledare Stefan Barenfeld. Besök gärna vår egen hemsida: www.freespiritsofsweden.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.