Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Xeratechgruppen består av totalt 7 bolag med ca 50 medarbetare som samverkar
för att ge sina kunder den bästa totallösningen och konkurrenskraften.
Holdingbolaget är ett helägt familjeföretag som har sitt ursprung i Karlstad.
I dotterbolagen finns dessutom nyckelpersoner ur personalen som
minoritetsägare och intressenter. Genom ett brett utbud av IT-relaterade och dokumentrelaterade tjänster och produkter skapar företaget ökad effektivitet och konkret nytta för sina kunder. Xeratech har hög kompetens inom olika lösningsområden och vi erbjuder marknadens bästa produkter tillsammans med starka allierade leverantörer.

Problemformulering
Företaget behöver följa upp sin konsultverksamhet. Man behöver se över hur man redovisar hur mycket tid som lagts på olika projekt samt hos olika kunder. Företaget föreslår att man gör detta i NET miljö, men detta är ej ett krav


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.