Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Componenta Albin

Componenta Albin ingår som helägt dotterbolag i den börsnoterade koncernen Componenta Corporation med säte i Helsingfors.
Koncernen består av ett 20-tal företag vars sammanlagda omsättning överstiger 200 miljoner EUR.

Componenta är en expansiv metallindustrikoncern med en tydligt uttalad målsättning att bli marknadsledande inom sina utvalda nischer.
De viktigaste kunderna finns inom den tunga fordons-, verkstads- och anläggningsmaskinindustrin i Nordeuropa

Affärsidé
-Vi ska som underleverantör vara en perfekt samarbetspartner när det gäller tillverkning av komponenter - från enskilda detaljer till kompletta produkter - där det ställs krav på avancerade produktionstekniska lösningar, hög kvalitet och leveransprecision.
- Våra kunder är tillverkare av motorer för tunga fordon, tillverkare av avancerade AWD-kopplingar och andra tillverkare av komponenter där vår kärnkompetens ger unika fördelar.
- Vår specialkompetens skall vara tillverkning av precisionskugghjul samt avancerade transmissionsdetaljer med splines.


Problembakgrund
Componenta har köpt in ett utbildningsprogram om kugghjulsbearbetning från USA. Det här utbildningsprogrammet är på engelska och Componenta anser för att få det mesta ut av detta program bör det översättas till svenska, översättningen måste ske i det utbildningsprogram som vi köpt. I utbildningsprogrammet finns det rörliga bilder och länkar mm. där även den engelska texten finns. Översättningen måste alltså ske i befintligt utbildningdsmaterial. Ett av problemen är just att kunna ta sig in och redigera i materialet. Därför söker Componenta nu efter studenter som kan hjälpa dem att översätta utbildningsprogrammet.

Större delen av programmet är teknisk engelska, så kunskaper inom både engelska och teknik är en förutsättning för att lyckas med det här ex-jobbet. Componentas tekniska avdelning kommer att hjälpa till med support.

Kontaktperson
Lennart Sylwander
[email protected]

Handledare
Johan Kramer
0550-410536
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.