Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsbeskrivning
The Paper Province® är en ekonomisk förening som samordnar och utvecklar samverkan mellan aktörerna i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län, med fokus på förpackningsteknologi. Verksamheten inriktas mot marknadsförsörjning, kompetensförsörjning, projekt- utveckling och regional tillväxt i samverkan med skolor, universitet och offentlighet - regionalt, nationellt och internationellt.
The Paper Province är en strategiskt viktig del i innovationssystemet The Packaging Arena.

Problemdefinition
The Paper Province har i många år varit huvudsponsor för Karlstads universitets arbetsmarknadsdag HotSpot. Under dessa år har också The Paper Province anordnat aktiviteter och deltagit i andra arrangemang som anordnats på universitetet, detta för att nå studenter och för att göra studenter mer medvetna om förtaget och branschen.

The Paper Province vill nu göra en undersökning för att se hur pass attraktiv företagena i nätverket är, bland studenter. Har medvetenheten om företagen ökat i och med de insatser företagen gjort eller kan inga mätbara resultat identifieras? The Paper Province vill dessutom att en åtgärdsmanual för hur man ska öka kännedomen och attraktionsvärdet tas fram inom ramen för examensarbetet/uppsatsen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.