Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nynäshamns kommun beslutade 2002 att införa gemensam policy och rutiner för klagomålshantering i den kommunala organisationen.
Syftet med klagomålshanteringen var att kunna ge bättre service till kommuninvånarna genom att beakta synpunkter som kom in via klagomålshanteringen. Kommunen, dess verksamheter och personalen, skulle låta sig påverkas i öppen dialog med brukarna/kommuninvånarna.

I kommunens verksamhetsplan finns ett uppdrag att utvärdera klagomålshanteringen i förhållande till uppställda mål både vad avser policy och rutiner för klagomålshanteringen.

Utvärderingen kan lämpligen göras av studerande inom samhällsvetenskap med intresse för kommmuners verksamhet.

Uppgiften är avgränsad  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.