Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Forskningsöversikt om elever som inte når gymnasiebehörighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enhetschefen för Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan, har av utbildningsnämnden fått i uppdrag att beställa en forskningsöversikt över hur läget ser ut i frågan om grundskoleelever som inte klarar av att nå behörighet till gymnasiet. Detta mot bakgrund av att allt fler elever går det individuella programmet på gymnasiet.

Exempel på frågor som önskas belysta:

- Kommunerna ser en ökande andel elever som inte når gymnasiebehörighet. Vilka bakomliggande faktorer pekar aktuell forskning på?
- Sammanställning av aktuella forskningsrapporter över grundskolornas arbete med frågan och hittillsvarande resultat.
- Finns det några framgångsfaktorer för att få fler elever att nå behörighet till gymnasiet? I så fall vilka?

Vi önskar en plattform som ger en överblick av var forskningen står i frågan idag, för att kunna gå vidare med lämpliga åtgärder.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.