Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsförvaltningen, Örebro kommun inbjuder till uppsatsskrivning.

Vi vill genomföra djupintervjuer på ett 20-tal flyktingar och övriga invandrare inom ramen för Örebros introduktionsverksamhet. Frågeställningarna i djupintervjuerna skall relateras till såväl nationella som lokalt utformade mål. Metod för ovanstående tas fram i samråd med chef för Mottagning och introduktion samt Strateg för integration inom Vuxenutbildning och arbetsmarknad, Örebro kommun. Intervjuerna kommer att helt eller delvis göras med hjälp av tolk, beroende på brukarnas förkunskaper i svenska. Tolkkostnader står kommunen för.

Syfte: att få en mer nyanserad bild av brukarnas syn på introduktionens innehåll, upplägg och resultat.
Metod: djupintervjuer av nyanlända flyktingar och invandrare som komplement av övrig utvärdering och uppföljning av introduktionsverksamheten.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.