Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Basallergi som orsak till kronisk sjukdom www.motkroniskabesvar.se

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskriv i ett vetenskapligt arbete basallergifenomenet utifrån ett biokemiskt och medicinskt synsätt. Använd facktermer. Immunsystemet bör vara ett av dina huvudintressen.

Du bör vara öppen för helt nya idéer och infallsvinklar och inte vara rädd att framföra okonventionella slutsatser. Man hör ofta att immunsystemet vid autoimmun sjukdom skulle vända sig av någon anledning mot den egna vävnaden. Du skall ersätta av någon anledning med något konkret. Lösningen finns.

Ta del av: http://www.motkroniskabesvar.se


För mer information, kontakta
Föreningen mot Kroniska Besvär
Movägen 15
873 40 Bollstabruk
0612-20969
[email protected]
Ursula Jonsson, agronom och fil. mag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.